Lige lidt om borgermødet der blev afholdt onsdag 24. Okt.

Formanden for Bindslev Harmonikatræf startede med at fortælle om træffet. Bla. At der i 2019 kom til at mangle 4 bestyrelses medlemmer.
Efter indlægget, blev ordet givet frit, og der var stor spørgelyst og mange kommentarer fra de 90 fremmødte.
Da der ikke kunne findes nye bestyrelses medlemmer denne aften, blev det lagt ud til de 7 foreninger bag træffet, at de inden 14. november skulle forsøge at finde 4 personer, der ville træde ind i bestyrelsen.
Hvis dette ikke lykkes, må man erkende, at der ikke bliver Bindslev Harmonikatræf fremover.