Borgermøde

Alle der har en interesse for Bindslev harmonikatræf, også borgere udenfor Bindslev, er velkommen til dette møde.